• COMITAT PER LA REGIÓ ROSSELLÓ-ALTA CERDANYA (C.R.R.A.C.)

   

  COMITAT PER LA REGIÓ ROSSELLÓ-ALTA CERDANYA  (C.R.R.A.C.)

  COMITE POUR LA REGION ROUSSILLON-HAUTE CERDAGNE

   

  Comunicat del 30 de setembre 2016

  Ahir s’ha publicat el decret que oficialitza el nom “Occitanie” per la nova regió.  El menyspreu de Paris s’afegeix al de Tolosa per la realitat nord-catalana.  Recordem que el nostre Comitat ha considerat com il.lusoria aquesta batalla pel nom.  De fet en el marc de la regió “Languedoc-Roussillon” la dualitat cultural d’aquesta circumscripció era parcialment reflectida pel nom.  Això no ha pas privat el “département” català de quedar el desgraciat d’aquesta col.lectivitat territorial, una discriminació realitzada amb el vist-i-plau de l’estat. Serà igual amb la nova regió la qual ni s’ha donat la pena de satisfer una reivindicació simbòlica modesta que no representava cap cost.

  Alguns diràn que la manifestació dels 10.000 no haurà servit de res.  Fals! Tot i les nombroses ambigüitats i els intents de recuperació fou un acte d’afirmació popular únic, mai vist, molt més enllà del moviment catalanista.

  Tanmateix si un cop més el suflè torna baixar, com fou el cas desprès de la manifestació anti-Septimanie, aleshores sí, podrem dir que aquesta magnífica demostració de catalanitat popular de poc haurà servit.

  Segur que hi haurà “amics” que faran tot el possible per desviar la ràbia catalana.  És el cas evidentment de la Senyora Delga que nos fica sota el nas dues carrotes:  un pretès “contracte de futur i de desenvolupament econòmic” i un Ofici de la llengua i de la cultura.  Perdoneu, Senyora, però el burró català no es deixa pas enganyar.  Té el sentit de la dignitat. I no hi renuncii per les vostres carrotes, fins i tot les més llamineres.  Això dit, segur que trobareu aquí alguns col.laboradors.  La flaire dels diners ha fet sempre sortir els porcs de la nostra porcigola com es cantava, fa temps,  en el Grup Guillem de Cabestany.  El poble jutjarà.

  És també el cas dels qui aconsellen que es canviï el nom del “département” com a premi de consolació.  D’aquí poc aquesta institució serà una pura entelèquia que es mantindrà algun temps ja que dóna a la classe política una renda de situació gens negligible.  En quant al recurs, és una pura maniobra de diversió.  El Consell d’estat s’ha pronunciat a títol consultiu.

  No es desjutjarà pas al contenciós.  Mentrestant la màquina regional serà ben rodada.  Les ganes d’uns i altres a l’espera d’una improbable decisió hauràn baixat.  Afegim que si es pronunciès en contra d’Occitanie seria per permetre la substitució del “subtitol” “Pyrénées-Méditerranée” al nom en litigi.  Hauriem pas avançat d’un pam.

  Per aquesta raó el nostre Comitat crida avui a l’aplec de tots els qui creuen que ha vingut el moment de reivindicar, en la més àmplia unitat, l’institució regional a la qual tenim dret.  Si, per desgràcia, l’estat no reconeixia la legitimitat d’aquesta reivindicació convindria aleshores constituir-se en minoria nacional, organitzar-nos com a tal, engegar una resistència cívica no violent a base de no cooperació civil,   buscar els recolzaments de la comunitat internacional i dels nostres germans sud-catalans.

   ------------------------------------ 

   

  Communiqué du 30 septembre 2016

  Hier est paru le décret officialisant le nom d’Occitanie pour la nouvelle région.  Le mépris de PARIS s’ajoute à celui de Toulouse pour la réalité nord-catalane.   Rappelons que notre Comité a considéré cette bataille pour le nom comme illusoire.  En effet dans le cadre de la région Languedoc-Roussillon la dualité linguistique et culturelle de cette circonscription était en partie refletée par le nom.  Cela n’a pas empêché le département catalan d’être le parent pauvre de cette collectivité territoriale, cette discrimination s’opérant avec le concours de l’Etat. Il en sera de même avec la nouvelle région qui ne s’est même pas donné la peine de satisfaire une revendication symbolique et ne représentant aucun coût.

  Certains diront la manifestation des 10.000 n’a servi à rien.  Faux!  Malgré toutes les ambiguités, toutes les tentatives de récupération ce fut un acte d’affirmation populaire unique et jamais vu, bien au delà du mouvement catalaniste.

  Toutefois si une fois encore le soufflet retombe, comme cela fut le cas après la manifestation contre la dénomination de Septimanie, effectivement cette magnifique démonstration de catalanité populaire n’aura servi à rien.

  Il y a des “amis” qui feront tout pour que retombe la colère catalane. C’est le cas, bien entendu, de Madame Delga qui nous met sous le nez deux carottes: un soi-disant “contrat d’avenir et de développement économique” et un Office de la langue et de la culture.  Pardon Madame, mais le burró catalan n’avance pas aux carottes.  Il a le sens de la dignité.  Il ne renonce pas à celle-ci pour des carottes,  aussi alléchantes soient-elles.   Bien entendu vous trouverez toujours des collaborateurs  pour une telle politique.  Le peuple jugera.

  C’est aussi le cas de ceux et celles qui nous disent de changer le nom du département.  D’ici peu cette institution sera une coquille vide que l’on maintiendra peut-être un certain temps parcequ’elle assure à la classe politique une rente de situation non négligeable

  Quant au fameux recours, ce n’est qu’une manoeuvre de diversion.  Le Conseil d’Etat vient

   de se prononcer à titre consultatif.  Il ne se déjugera pas au contentieux.  Entre temps la machine régionale se sera mise en place.  Et les ardeurs des uns et des autres dans cette longue attente d’une décision improbable se seront émoussées.  Ajoutons que si, par extraordinaire, il se prononçait  ce serait pour permettre de substituer le “sous-titre” Pyrénées-Méditerranée au nom retenu.  Aurait-on avançé pour autant? 

  C’est la raison pour laquelle notre Comité appelle aujourd’hui au rassemblement de tous ceux qui pensent que le moment est venu de revendiquer, dans la plus large unité,  l’institution régionale à laquelle nous avons droit.  Si, par malheur,  l’Etat ne reconnaissait pas la légitimité de cette revendication il nous appartiendrait de nous constituer en minorité nationale, d’engager une résistance civique non-violente,   de rechercher  le soutien de la communauté internationale et celui de nos frères sud-catalans.

   

   

   

  « El crit d'amor i de desesperó d'una mareEl Gobern de Catalunya sud sosten el nord ! »
  Yahoo!

 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :